สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย​จัดการแสดงความสามารถโชว์ศักยภาพของผู้บกพร่องทางสติปัญญา​ ประจำปี​ 2563 รอบชิงชนะเลิศ

สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย​จัดการแสดงความสามารถโชว์ศักยภาพของผู้บกพร่องทางสติปัญญา​ ประจำปี​ 2563 รอบชิงชนะเลิศ