สมัชชาสหพันธรัฐดาวน์ซินโดรม เอเชียแปซิฟิก (APDSF) ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

สมัชชาสหพันธรัฐดาวน์ซินโดรม เอเชียแปซิฟิก (APDSF) ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
“นครดูไบ’”เมืองใหญ่ที่ขึ้นชื่อ
ในเรื่องของความร่ำรวย

โดยมีแพทย์หญิงพรสวรรค์ วสันต์
อดีตหัวหน้าสาขา เวชพันธุศาสตร์
โรงพยาบาลศิริราช
คุณโรสซาลีน่า อเล็กซานเดอร์ แมคเคย์
จากมูนิธิเรนโบว์รูม
ดร.ไชยันต์ รัชชกูล
และสุชาติโอวาทวรรณสกุล
นายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย

ASIAPACIFIC
DOWNSYNDROME
FEDERATION
EMIRATES DOWN SYNDROME
ASSOCIATION

General Assembly Meeting for
Asia Pacific
Down Syndrome Federation

สหพันธรัฐดาวน์ซินโดรมแห่งเอเชียแปซิฟิก (APDSF)

APDSF เป็นสหพันธรัฐของประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยมีตัวแทนจากองค์กรต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบุคคลด
DS มีสามคณะกรรมการที่ทำงานในวาระการประชุมที่มุ่งเน้นคือการดูแลสุขภาพรวม ชุมชน และการศึกษา