สมัชชาคนพิการแห่งชาติและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

สมัชชาคนพิการแห่งชาติและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

“คนพิการร่วมใจ ช่วยชาติ ผ่านวิกฤตโควิด-19”
วันที่ 17-18 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรม BAIYOKE SKY กรุงเทพมหานคร
จัดโดย สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สามารถอ่านและดาวน์โหลดเอกสารจากเว็บไซต์ทางการได้ที่
LINK: https://sites.google.com/view/dth-na2019/