สภาพัฒน์ ย้ำเปิดให้เสนอโครงการภายใต้งบ 4 แสนล้านรอบ 2 ได้ถึง 9 กรกฎาคม และขอให้ช่วยกันตรวจสอบโครงการ!

สภาพัฒน์ ย้ำเปิดให้เสนอโครงการภายใต้งบ 4 แสนล้านรอบ 2 ได้ถึง 9 กรกฎาคม และขอให้ช่วยกันตรวจสอบโครงการ!

ตามที่ท่านศ.ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒน์ แถลงข่าวการใช้เงินตามพรก.ในส่วนของการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 400,000 ล้านบาท จาก Fanpage สภาพัฒน์ https://www.facebook.com/NESDCfan/videos/625659618159920 นั้น มีเรื่องให้องค์กรภาคประชาสังคมด้านคนพิการ พวกเราต้องช่วยกันทำ 2 เรื่อง

1. ร่วมกันตรวจสอบแสดงความคิดเห็นต่อโครงการรอบแรกว่าโครงการไหนดี ไม่ดี อย่างไร ได้ตั้งแต่วันที่ 8-15 มิถุนายน 2563 ใครอยู่จังหวัดไหนช่วยกันดูหน่อยเร็ว ที่ http://nscr.nesdc.go.th/thaime/ และแสดงความเห็นได้ที่
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfplRhsRKvGbWlnV3…/viewform

2. เสนอโครงการรอบสองได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 9 กรกฎาคม 2563! ตามช่องทางเดิม คือ องค์กรด้านคนพิการต้องไปหารือกับพมจ. ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด หรือหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดที่เป็นภาคีกับท่าน http://nscr.nesdb.go.th/loanact/

ข้อมูลที่น่าสนใจควรอ่าน!

– PPT ประกอบการแถลงข่าววันที่ 8 มิ.ย. 2563
http://nscr.nesdb.go.th/wp-conte…/…/2020/06/THAIme-V8-QR.pdf

– FAQ สภาพัฒน์ไขข้อสงสัยแผนฟื้นฟู 4 แสนล้านบาท
https://www.nesdc.go.th/download/FAQ_Per.pdf

– ตัวอย่างโครงการด้านคนพิการ รอบแรก
* นวดแผนไทยเคลื่อนที่ 296,060 บาท ฉะเชิงเทรา https://drive.google.com/…/1X59r_3bIWgvN-0jfsSUMlH2m7g…/view
* พัฒนาผลิตภัณฑ์คนพิการ 700,400 บาท ฉะเชิงเทรา https://drive.google.com/…/1L9K5T9HpJvF6C8h9DdqgH-kBuj…/view
* พัฒนาสินค้าออนไลน์ 422,100 บาท ลำปาง https://drive.google.com/…/1Ama1ZmZUD9Pv-Nb5HIbGmk-Sjo…/view
* มะนาวพาสุข 3,038,400 บาท สิงห์บุรี https://drive.google.com/…/1WD2RDejdXDDr9DnRh5Tm9DXwZ-…/view
* โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการทางสายตา 4,464,000 บาท https://drive.google.com/…/1cTzr6iFl0KmRg2iw79bl8uoPSN…/view
* โครงการเลี้ยงกบ กลุ่มแม่บ้าน คนพิการ 112,500 บาท https://drive.google.com/…/1G4Rf0ecJ-ADQ2adounoXWrsvkc…/view
* โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และการสร้างตลาดยุคใหม่ของกลุ่มอาชีพคนพิการและผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ 4,000,000 บาท https://drive.google.com/…/1n7jDF84WT9QtpnuMWCtVj2NTbE…/view
* โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี 3,000,000 บาท https://drive.google.com/…/1q6zPTuBVC2ndhby9hkhP7Ba6H7…/view

– ติดตามข้อมูลอัพเดทงบ 4 แสนล้านบาทเรื่อยๆ จากเว็บสภาพัฒน์ http://nscr.nesdb.go.th/loanact/ และ https://www.facebook.com/NESDCfan

ปล. หากพมจ. จังหวัดใดยังไม่รู้เรื่องนี้ ก็ช่วย LIKE ช่วย SHARE ช่วยเปิด LINK สภาคนพิการ อันนี้ให้หน่อยนะ!