สถานีร้องเรียนรายการสถานีประชาชน ไทยพีบีเอส สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ออกมาผลักดันขอให้ภาครัฐเร่งการช่วยเหลือคนพิการ

สถานีร้องเรียนรายการสถานีประชาชน ไทยพีบีเอส สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ออกมาผลักดันขอให้ภาครัฐเร่งการช่วยเหลือคนพิการ

จากผลกระทบสถานการณ์ไวรัส COVID-19 เน้นขอให้เข้าถึงสวัสดิการและการเยียวยา ทั้งเงิน 5,000 บาท จากกระทรวงการคลัง และ 1,000 บาท
จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมขอให้ช่วยเหลือกลุ่มคนพิการที่ขายลอตเตอรี่

ติดตามชมรายการสถานีประชาชนย้อนหลังได้ทาง
http://youtu.be/KFsdNFtkRCY
https://program.thaipbs.or.th/People/episodes/69175

สมาคมสภาคนพิการฯ ร้องรัฐเร่งเยียวยากระทบ COVID-19 : สถานีร้องเรียน
http://youtu.be/2aFp6zZJhUs
https://program.thaipbs.or.th/watch/95zeGc