#สติปัญญาTalk วันที่ 9 ก.ค 63 เวลา15.30 น. คุณเบียร์จะมาพูดคุยในหัวข้อ “การดำรงชีวิตอิสระของคนตาบอด”

#สติปัญญาTalk วันที่ 9 ก.ค 63 เวลา15.30 น. คุณเบียร์จะมาพูดคุยในหัวข้อ “การดำรงชีวิตอิสระของคนตาบอด”

🤟🍉🍎
ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom
ติดตามไลฟ์สดได้ที่เพจสมาคมฯ

สมาคม ผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: การดำรงชีวิตอิสระในมุมมอง
ของคนตาบอด
Time: วันที่ 9 ก.ค.63 เวลา 15.30 น

Meeting ID: 753 552 9727
Password: 444999