#สติปัญญาMeetingเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดศูนย์บริการและอาชีพวันที่ 1 กรกฎาคมนี้หลังจากที่ปิดในช่วงโควิด-19หลายเดือน นายสุชาติโอวาทวรรณสกุลนายกสมาคมประชุมเจ้าหน้าที่สมาคมฯ วันที่ 29 มิถุนายน 2563

#สติปัญญาMeetingเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดศูนย์บริการและอาชีพวันที่ 1 กรกฎาคมนี้หลังจากที่ปิดในช่วงโควิด-19หลายเดือน นายสุชาติโอวาทวรรณสกุลนายกสมาคมประชุมเจ้าหน้าที่สมาคมฯ วันที่ 29 มิถุนายน 2563