#สติปัญญาแจกสลาก วันที่ 4 ก.ค.63 เช้านี้ จัดเตรียมแจกจ่ายสลากให้กับสมาชิก