#สติปัญญาอบรมมาตรฐานองค์กร

#สติปัญญาอบรมมาตรฐานองค์กร

สำหรับช่วงบ่ายจะเป็นการ workshop แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมการเรียนรู้ข้อมูลในด้านต่างๆตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ซึ่งได้อธิบายไปแล้วในช่วงเช้า