#สติปัญญาขอบคุณผู้บริจาค ทางสมาคมฯได้รับมอบเงินบริจาคจากผู้ใจบุญจากการอณุโมทนาบุญงานบวชพระใหม่ สุขกา (คุณสุรวิทย์ เเจ่มจำรัส ทางสมาคมฯขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

#สติปัญญาขอบคุณผู้บริจาค ทางสมาคมฯได้รับมอบเงินบริจาคจากผู้ใจบุญจากการอณุโมทนาบุญงานบวชพระใหม่ สุขกา (คุณสุรวิทย์ เเจ่มจำรัส ทางสมาคมฯขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง