วิธีการขัดหัวก๊อก เพียงแค่ ไม่กี่ร้อยก็ใสสะอาดเหมือนใหม่