วางแผนพูดคุยผู้นำคนพิการเรื่องการจัดสรรสลากกินแบ่งที่เป็นธรรมสำหรับคนพิการ