วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดชุมพร(หลังสวน) ครั้งที่ 3/2563 ค่ะ