วันอาทิตย์ที่ 23 ส.ค.63 เวลา 09.39 นาที นายอำเภอวังทอง นายบุญเหลือ บารมี และเจ้าคณะอำเภอวังทอง พระครูศุภกิจจาภิมนณ์ เป็นประธานพิธีเปิดป้ายศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ชมรมผู้ปกคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดพิษณุโลก

วันอาทิตย์ที่ 23 ส.ค.63 เวลา 09.39 นาที นายอำเภอวังทอง นายบุญเหลือ บารมี และเจ้าคณะอำเภอวังทอง พระครูศุภกิจจาภิมนณ์ เป็นประธานพิธีเปิดป้ายศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ชมรมผู้ปกคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดพิษณุโลก