วันอังคารที่ 25 ก.พ.63 นางสุพรรณี ทองบำรุง ประธานชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาพิษณุโลก จากการลงพื้นที่ ตำบลพันชาลี

วันอังคารที่ 25 ก.พ.63 นางสุพรรณี ทองบำรุง ประธานชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาพิษณุโลก จากการลงพื้นที่ ตำบลพันชาลี

รับสมาชิกพิการทางสติปัญญาคู่แฝด ด.ช.ธนกฤต และ ด.ช.ธนกร รอดศรีธรรม อายุ 9 ขวบคุยรู้เรื่องพอสมควรค่ะ ซึ่งบิดา มารดา แยกทางกันมีคอยยายเลี้ยงทั้ง 2 คน ยายขอความช่วยเหลือเพราะตามหลานไม่ทัน

เด็กไปเรียนร่วม พัฒนาการไม่ทันคนอื่น ประธานฯเลยประสานส่งต่อให้ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
การศึกษาเฉพาะทางให้เรียบร้อยแล้ววันนี้ ทาง ผอ.ศักดา เรืองเดช และ รองวีระดี กองแก้ว ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี