วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 คุณนิตยา ศรีวงศ์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนเยาวชนคนพิการไทยเข้าร่วมการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2563

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 คุณนิตยา ศรีวงศ์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนเยาวชนคนพิการไทยเข้าร่วมการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2563