วันสุดท้ายของงาน แต่ความประทับใจยังตราตรึง!!

วันสุดท้ายของงาน แต่ความประทับใจยังตราตรึง!!

สำหรับ “มหกรรมส่งเสริมอาชีพ คนพิการ” โดย สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ที่หวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานนี้ จะช่วยผลักดันสินค้างานฝีมือของคนพิการไทย ให้เป็นที่รู้จักกันมากขึ้น อีกทั้งยังต่อยอดให้เศรษฐกิจไทยเดินหน้าอีกด้วย

ทั้งนี้ ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจนี้ แล้วเจอกันใหม่ ปีหน้า