วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 ณ.เลดี้ฟาร์ม เวลา 10.00 น.นางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก

วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 ณ.เลดี้ฟาร์ม เวลา 10.00 น.นางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก

 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอาชาบำฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางสติปัญญาฯโดยมีนางสุพรรณี ทองบำรุงประธานชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้กล่าวรายงาน ในนามตัวแทนผู้ปกครองคนพิการสติปัญญาฯต้องขอขอบคุณท่านนายกสุชาติ โอวาทวรรณสกุลและคณะกรรมการบริหารทุกท่านนะค่ะ ที่ของบโครงการดีดี ให้กับชมรมฯค่ะ และของคุณ ดร.บุญชู พรพรหมพิพัฒน์ ที่สนับสนามม้า ” เลดี้ฟาร์ม”
https://youtu.be/1lTtb-S21_A