วันนี้ (9 ต.ค.) เริ่มจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการอัตราใหม่ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนเฉพาะคนพิการ 2 กลุ่มคือ กลุ่มคนพิการอายุไม่เกิน 18 ปี และคนพิการที่มีทั้งบัตรคนพิการและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วันนี้ (9 ต.ค.) เริ่มจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการอัตราใหม่ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนเฉพาะคนพิการ 2 กลุ่มคือ กลุ่มคนพิการอายุไม่เกิน 18 ปี และคนพิการที่มีทั้งบัตรคนพิการและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

หลังมีนโยบาย คำถามจากคนพิการเกิดขึ้นมากมายว่าทำไมเบี้ยคนพิการจึงไม่ถ้วนหน้า ทำไมคนพิการบางคนได้ 800 บาท บางคนได้ 1,000 บาท และการได้เบี้ยความพิการไม่เท่ากันจะสร้างความเหลื่อมล้ำหรือไม่
.
ย้อนไปเมื่อวันที่ 28 ม.ค.ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติเพิ่มเบี้ยคนพิการจากปัจจุบัน 800 บาทต่อคนต่อเดือน เป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเสนอ ให้แก่ผู้ที่มีบัตรคนพิการและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และเพิ่มกลุ่มเด็กพิการอายุต่ำกว่า 18 ปี รวมทั้งหมดประมาณ 120,000 คน
.
อย่างไรก็ดี ยังมีคนพิการอีกจำนวนกว่า 800,000 คน ที่ไม่ได้เพิ่มเบี้ยความพิการ ทำให้เมื่อวันที่ 21 ก.ย. ที่ผ่านมา มณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภาได้ตั้งคำถามกับสำนักงบประมาณว่า เพราะเหตุใดครม.มีมติถึง 2 ครั้ง ไม่เห็นชอบที่คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติมีมติให้เพิ่มสวัสดิการเบี้ยความพิการจากคนละ 800 บาทต่อเดือน เป็นคนละ 1,000 บาทต่อเดือนแบบถ้วนหน้า โดยผู้แทนสำนักงบประมาณชี้แจงว่า งบประมาณมีจำกัด จึงใช้ให้กับกลุ่มที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก่อนคือ ผู้ถือบัตรสวัสดิการหรือมีรายได้ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อปี
.
ดร.เดชรัต สุขกำเนิด นักวิชาการอิสระ ให้ความเห็นต่อเรื่องเบี้ยยังชีพคนพิการในงานเสวนา “365 วัน รัฐสวัสดิการไทย ถดถอยหรือก้าวหน้า?” ว่าผมเห็นด้วย เรื่องปัญหาทัศนคติเป็นเรื่องใหญ่ ตัวอย่างที่เห็นชัดเลยคือเรื่องสวัสดิการอุดหนุนเด็กเล็กที่ให้เฉพาะครอบครัวที่มีรายได้ต่ำกว่า 100,000 บาท แทนที่จะให้ทุกรายที่เป็นเด็กเล็ก การให้ทุกรายเรื่องงบประมาณไม่ใช่เรื่องใหญ่โตเลย ยิ่งเป็นเรื่องเพิ่มเบี้ยยังชีพคนพิการ ยิ่งเป็นเรื่องเล็กน้อยมาก เพราะเพิ่มจาก 800 เป็น 1,000 บาทแบบถ้วนหน้า นี่ไม่ใช่โจทย์เรื่องเงินหรืองบประมาณ แต่เป็นเรื่องที่รับไม่ได้ในเชิงความคิด รับไม่ได้ในเชิงอุดมการณ์
.
ล่าสุด สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยได้เรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรีและสำนักงบประมาณให้เพิ่มเบี้ยความพิการเป็น 1,000 บาท ให้แก่คนพิการทุกคนถ้วนหน้า เนื่องจากมองเห็นความเหลื่อมล้ำและการเลือกปฏิบัติระหว่างคนพิการด้วยกันเอง อันอาจจะนำมาสู่ความขัดแย้ง
.
อย่างไรก็ดี ในวันนี้เริ่มมีการจ่ายเบี้ยความพิการรอบเดือน ต.ค. แต่คนพิการในกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลับไม่ได้รับการเพิ่มเบี้ยแต่อย่างไร ผู้สื่อข่าวได้ติดต่อไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และได้รับคำตอบว่า เริ่มมีการจ่ายเบี้ยตั้งแต่วันที่ 8 ต.ค.แต่ในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นกรมบัญชีกลางจะรอให้ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น( สถ.) ตรวจสอบช่วงอายุ และบัตรสวัสดิการก่อน เมื่อตรวจสอบแล้วจะรายงานไปยังกรมบัญชีกลาง จึงจะมีการโอนเงินเพิ่มให้ 200 บาท โดยจะโอนเข้าที่บัญชีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งนี้ยังไม่สามารถแจ้งระยะเวลาได้