วันนี้มาเปิดการฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านอาชีพของคนพิการ หลักสูตรการพัฒนาทักษะการทำเบเกอรี่ ขนมไทย และการทำเครื่องตกแต่งเบเกอรี่

วันนี้มาเปิดการฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านอาชีพของคนพิการ หลักสูตรการพัฒนาทักษะการทำเบเกอรี่ ขนมไทย และการทำเครื่องตกแต่งเบเกอรี่

โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวง พม. ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจอาหารไทยและนานาชาติ (อาจารย์ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์) และมหาวิทยาลัยนเรศวร อบรมการทำอาหารให้เด็กออทิสติกและผู้ปกครองสอนคนพิการทำเบเกอรี่แบบมืออาชีพ

ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 27 มิถุนายน 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจอาหารไทยและนานาชาติ เขตยานนาวา กทม.