วันนี้ทางสมาคมฯกำลังเตรียมจัดส่งหนังสือนิทานเอวา…ให้แก่ชมรมเครือข่ายของสมาคมฯ

วันนี้ทางสมาคมฯกำลังเตรียมจัดส่งหนังสือนิทานเอวา…ให้แก่ชมรมเครือข่ายของสมาคมฯ

ขอบคุณกรรมการสมาคม คุณเพ็ญนภา นันทดิลกที่ประสานงานได้รับหนังสือนิทานจำนวน 13,000 เล่มจากโรงแรมอัลวาเรซ และโรงแรมเทพนครบุรีรัมย์

ใบหน้ายิ้มและทําตายิ้ม
☺
ใบหน้าที่มีมือทำท่ากอด