วันนี้ทางชมรมระยองได้ไปรับสมัครสมาชิกเพิ่มอีก ๕ รายและแจกข้าวสารอาหารแห้งครับ