วันนี้ทยอยส่งหน้ากากผ้า ให้แล้วนะครับทางไปรษณีย์ ที่แสดงความคิดเห็นแล้ว ยังไม่ได้ส่งที่อยู่มา อินบล็อคมาหาด่วนนะครับ

วันนี้ทยอยส่งหน้ากากผ้า ให้แล้วนะครับทางไปรษณีย์ ที่แสดงความคิดเห็นแล้ว ยังไม่ได้ส่งที่อยู่มา อินบล็อคมาหาด่วนนะครับ

และฝากช่วยแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อสร้างมาตรการช่วยคนพิการ

นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไปฝากให้พวกเราช่วยกันคิดเพื่อหาทางช่วยเหลือคนพิการทั่วประเทศ

“รบกวนทุกท่านช่วยกันคิดการ upskill/ reskill
เพื่อทำงานเชิงรุก ดีมั้ยคะ
สัปดาห์จะขอชวนคุยคะ”

และได้ฝากช่วยคิดเพิ่มเติม

“ได้มอบหมายให้ กสส
นัดประชุมอนุสวัสดิการด่วนค่ะ
ระดมพิจารณามาตรการต่างๆ
เพิ่มเติมเพื่อเสนอ กพช(คณะกรรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ) ครั้งต่อไปค่ะ
ขอความกรุณาองค์กร/สมาคมได้ช่วยกันเสนอปัญหา/แนวทางแก้ไข /มาตรการ ตามข้อมูลที่ได้สำรวจมาด้วยนะคะ”

หมายเหตุ:
(Reskill )หมายถึงการเพิ่มทักษะใหม่ของคนพิการและผู้ดูแลที่ไม่เคยมีมาก่อน เช่น การใช้นวัตกรรมใหม่ต่างๆ เพื่อสามารถทำงานสอดคล้องกับเทคโนโลยี และแนวโน้มการทำงานในอนาคต การเพิ่มทักษะใหม่ที่จำเป็น การพัฒนาทักษะทั้งหมดของคนพิการ การเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ หรือการฝึกทักษะที่จำเป็นและสามารถนำทักษะเหล่านี้ไปใช้ในอนาคต

(Upskilling) และเสริมทักษะใหม่นั่นก็คือ การเสริมทักษะเพิ่มเติมในความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ เพิ่มความสามารถของคนพิการให้มากขึ้นซึ่งจะเป็นการเพิ่มคุณค่าขอวคนพิการที่มีต่อองค์กรอย่างมาก ซึ่งจะเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการทำงาน ด้านองค์กรคนพิการควรหันกลับมามองว่าคนพิการของตนยังมีทักษะที่เหมาะกับการทำงานในอนาคตหรือไม่ และส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง

คนพิการแควรมี Mindset(การเปลี่ยนวิธีคิดชีวิตก็เปลี่ยน)คนที่เชื่อว่าตัวเองเก่งขึ้นได้และเชื่อว่าตัวเองสามารถเรียนรู้เรื่องทุกเรื่องในโลกได้ถ้าใส่ความพยายามลงไปมากพอ
และมีใจที่พร้อมเปิดรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Long-life learning)ก็จะเปลี่ยนเป็นคนใหม่หลังจากวิกฤตผ่านไปได้เรียนรู้สิ่งใหม่ที่สำคัญความคิดเราจะเปลี่ยนไปกลายเป็นคนใหม่