วันนี้ชมรมเผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา

วันนี้ชมรมเผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา

ร่วมประชุมกับ พมจ.จังหวัดนครพนม และ ผอ.ศูนย์บริการจังหวัดนครพนมเพื่อหาทางช่วยเหลือคนพิการต่อไป