วันนี้คุณสุชาติ โอวาทวรรณสกุล สัมภาษณ์รายการ the silence เวลา 11.00 น.อยากให้ทุกคนได้เข้าไปฟังแล้วจะไขข้อสงสัย

วันนี้คุณสุชาติ โอวาทวรรณสกุล สัมภาษณ์รายการ the silence เวลา 11.00 น.อยากให้ทุกคนได้เข้าไปฟังแล้วจะไขข้อสงสัย

ประเด็นการนำสนอ “โควิด-19 รัฐบาลเยียวยาคนพิการและครอบครัวอย่างไรบ้าง”

แขกรับเชิญ คุณสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

1. กรณีที่มีกระแสข่าวในโลกโซเซียลเรื่องมาตรการเงินช่วยเหลือเยียวยาคนพิการ ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ให้คนพิการไปยื่นขอรับเงินช่วยเหลือ จำนวน 2,000 บาท กรณีนี้เป็นข่าวจริงหรือข่าวลวง
– ถ้าลวงทำไมมีข่าวแชร์ว่อนกันได้

2. สิ่งที่คนพิการต้องการให้รัฐช่วยจริง มีอะไรบ้าง คาดหวังว่ารัฐควรต้องทำอย่างไร อะไรคือข้อเสนอของเราที่ยื่นต่อสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง

3 ตกลงนโยบายที่ทาง พก.ประกาศเยียวยาแล้วมีอะไรบ้าง เช่น เยียวยาเฉพาะคนพิการ เยียวยาที่คนพิการและครอบครัวมีสิทธิด้วย เป็นต้น
– ทำไมคนพิการส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการเยียวยา ติดปัญหาตรงไหน ควรแก้ไขอย่างไร
4. ถ้าคนพิการยังไม่รับการเยียวยาช่วยเหลือ

รายการInside รัฐสภา ร่วมพูดคุยกับ สุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยในประเด็น "…

Posted by สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย on Thursday, 7 May 2020