วันที่ 9 ส.ค.63 ศูนย์บริการคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดศรีสะเกษพาลูกๆไปฝึกนอกสถานที่