วันที่ 8 ก.ค.2563 แม่น้องเบสจะมาถ่ายทอดเทคนิคการขายของออนไลน์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom ติดตามไลฟ์สดได้ที่เพจสมาคมฯ

วันที่ 8 ก.ค.2563 แม่น้องเบสจะมาถ่ายทอดเทคนิคการขายของออนไลน์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom ติดตามไลฟ์สดได้ที่เพจสมาคมฯ

สมาคม ผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: แม่น้องเบสจะมาถ่ายทอดเทคนิคการขายของออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ

Time: วันพุทธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2563
เวลา 15.30 น.

Meeting ID: 753 552 9727
Password: 555111