วันที่ 5 กันยายนเวลา 9.00 นชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดนครสวรรค์ สี่แควได้เปิดโครงการธาราบำบัดโดย คุณพรประภา อันเตวา พมจ.จังหวัดนครสวรรค์มาร่วมเป็นประธานในพิธี

วันที่ 5 กันยายนเวลา 9.00 นชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดนครสวรรค์ สี่แควได้เปิดโครงการธาราบำบัดโดย คุณพรประภา อันเตวา พมจ.จังหวัดนครสวรรค์มาร่วมเป็นประธานในพิธี