วันที่ 4 มิถุนายน63 ชปค.คนพิการทางสติปัญญา ร่วมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จ.พิจิตร(ศูนย์ไร้ที่พึ่ง)ได้ส่งน้อง2คนอยากมีงานทำที่ บ.ทำความสะอาด โอวาท โปร แอนด์ควิก ของนายกสุชาติ โวาทวรรณสกุล

วันที่ 4 มิถุนายน63 ชปค.คนพิการทางสติปัญญา ร่วมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จ.พิจิตร(ศูนย์ไร้ที่พึ่ง)ได้ส่งน้อง2คนอยากมีงานทำที่ บ.ทำความสะอาด โอวาท โปร แอนด์ควิก ของนายกสุชาติ โวาทวรรณสกุล

นายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ขอกราบขอบพระคุณในการช่วยเหลือคนพิการไร้ที่พึ่ง ในครั้งนี้เป็นอย่างสูงอีกทั้ง ซื้อพัดลม หม้อหุงข้าว และของใช้ต่างๆมากมายที่ท่านมอบให้ คงไม่มี ี่ไหนแล้วที่จะเป็นที่พึ่งพาในยามอยากของตน้อง 2คนนี้ และยังมีน้องพิเศษอีกหลายคนที่ได้ทำงานได้ มีโอกาสทำงานที่ บ.ของท่าน ขอให้กิจการงานของท่านจงเจริญยิ่งขึ้นๆๆๆๆด้วยเทอญ