วันที่ 30 มิ.ย.63 เวลา 15.30 น มาเรียนสร้างเฟสบุ๊ค เพจ เอาไว้ ใช้ในชมรมกันกับพี่พิษณุ ทองเที่ยงประธานชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา อุทัยธานี

วันที่ 30 มิ.ย.63 เวลา 15.30 น มาเรียนสร้างเฟสบุ๊ค เพจ เอาไว้ ใช้ในชมรมกันกับพี่พิษณุ ทองเที่ยงประธานชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา อุทัยธานี

ผ่านแอปพลิเคชั่นZoom
ติดตามไลฟ์สดได้ที่เพจสมาคมฯ

สมาคม ผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: มาเรียนการสร้าง เฟสบุ๊ค และ เพจ

Time: วันที่ 30 มิถุนายน 2563
เวลา 15.30 น.

Meeting ID: 753 552 9727
Password: 888111