วันที่ 30 ก.ค.63 น้องๆจากสมาคมฯได้ร่วมแสดงความสามารถจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์สร้างภูมิคุ้มกัน

วันที่ 30 ก.ค.63 น้องๆจากสมาคมฯได้ร่วมแสดงความสามารถจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์สร้างภูมิคุ้มกัน

ในชุมชนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภายใต้แนวคิด ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน ที่สนามหลวง…🤗🤗🤗

https://www.facebook.com/watch/?v=4217018605036791