วันที่ 21 กันยายน 2563 พิธีเปิดโครงการธาราบำบัดชมรมฯจังหวัดพิจิตร โดยตัวแทนจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตรและผู้ อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดพิจิตร

วันที่ 21 กันยายน 2563 พิธีเปิดโครงการธาราบำบัดชมรมฯจังหวัดพิจิตร โดยตัวแทนจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตรและผู้ อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดพิจิตร