วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 15.30 น.คุณสมบัติ ศรีสังขาร จะมาพูดเรื่องศูนย์บริการคนพิการให้บริการด้านใดบ้าง