วันที่ 19 สิงหาคม 63 เวลา 15.30 น ประธานชมรมแต่ละจังหวัดมาร่วมคุยเรื่องการขับเคลื่อนโครงการในจังหวัดผ่าน application zoom

วันที่ 19 สิงหาคม 63 เวลา 15.30 น ประธานชมรมแต่ละจังหวัดมาร่วมคุยเรื่องการขับเคลื่อนโครงการในจังหวัดผ่าน application zoom

สมาคม ผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: การขับเคลื่อนโครงการในจังหวัด
Time: วันที่ 19 ส.ค.63 เวลา 15.30 น.

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7535529727

Meeting ID: 753 552 9727
Passcode: 555888