วันที่ 13 พ.ค.63 เวลา 16.00 น.มาฟัง คุณสุชาติ โอวาท กับ อาจารย์ชูศักดิ์ จันทยานนท์ พูดในเรื่อง องค์กรผู้นำคนพิการปรับตัวอย่างไรในสถานการณ์ โควิด 19

วันที่ 13 พ.ค.63 เวลา 16.00 น.มาฟัง คุณสุชาติ โอวาท กับ อาจารย์ชูศักดิ์ จันทยานนท์ พูดในเรื่อง องค์กรผู้นำคนพิการปรับตัวอย่างไรในสถานการณ์ โควิด 19