วันที่ 13กันยายน 2563 Workshop 2 สอนเดินแบบ และปรับบุคลิกภาพ ภาคเช้า – สอนการเดินแฟชั่นโชว์และปรับบุคลิกภาพ

วันที่ 13กันยายน 2563 Workshop 2 สอนเดินแบบ และปรับบุคลิกภาพ ภาคเช้า – สอนการเดินแฟชั่นโชว์และปรับบุคลิกภาพ

โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลิกภาพดาวน์ซินโดรม
จัดโดย : สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ขอขอบคุณ : คุณปันปัน – แพนแพน นาคประเสริฐ Drag Superstar ของเมืองไทย, คุณซัน – พิทยา แพเฟื่อง , ครูบัณฑิต เจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าชั้นนำ

นายก สุชาติ โอวาทวรรณสกุล มอบของที่ระลึกเพื่อขอบคุณจิตอาสาทุกท่านที่ได้มาให้ความรู้ เทคนิคต่างๆแบบสนุกสนานกับเด็กๆ สอนให้เด็กๆแสดงตัวตนออกมาแต่ให้อยู่ในของเขตที่สุภาพสนุกสนานในการเดินแฟชั่นโชว์เพื่อใช้พัฒนาและเพิ่มศักยภาพในตัวเองต่อที่สาธารณ