วันที่ 10 ธ.ค 2562 ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญจังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 10 ธ.ค 2562 ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญจังหวัดอุทัยธานี

 เป็นตัวแทนสมาคมฯได้มอบสิ่งของให้คนพิการทางสติปัญญาติดเตียงจำนวน 3 ครอบครัว ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคในงานมินิคอนเสิร์ทร้านป้อม Autobahn & Cuisine และงานวิ่งหาเพื่อนดาวน์ 2562 (Run for friends 2019) เป็นที่เรียบร้อย