วันที่​ 18 มกราคม 2563 ประธานชมรมจังหวัดสงขลาและในนามตัวแทนสมาคม​ผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย

วันที่​ 18 มกราคม 2563 ประธานชมรมจังหวัดสงขลาและในนามตัวแทนสมาคม​ผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย

นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัด​ #มินิคอนเสิร์ตการกุศล Miracles Happen Everyday ปาฏิหาร์ย์เกิดขึ้นได้ทุกวัน ที่ร้าน Happy Birthday Music Town โดยคุณจุ๋ม นรีกระจ่าง คันธมาส , ศิลปินรับเชิญ และ น้องๆดาวน์ซินโดรมที่มีความสามารถเฉพาะตัวร่วมให้ความบันเทิงในรูปแบบต่างๆกับผู้ที่ซื้อบัตรเข้ามาชมงาน โดยรายได้ทั้งหมดจาการจัดงาน สมาคมฯจัดสรรให้ทุกจังหวัดที่มีความต้องการ เพื่อนำไปจัดซื้อสิ่งของที่จำเป็น​ เช่น​ แพมเพิร์ส​ และของอื่นๆ เพื่อส่งมอบให้กับครอบครัวของน้องพิการสติปัญญารุนแรงติดเตียงทั่วประเทศ

#มอบสิ่งของบริจาค
#ผู้พิการทางสติปัญญารุนแรง
​ #พิการซ้ำซ้อนติดเตียง