วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 16.00 น.แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูลจะมาเสวนา ในโอกาสครบรอบ 60 ปี สถาบันราชานุกูลใต้ร่มพระบารมี🎉🎉

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 16.00 น.แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูลจะมาเสวนา ในโอกาสครบรอบ 60 ปี สถาบันราชานุกูลใต้ร่มพระบารมี🎉🎉

ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom
รับชมไลฟ์สดที่เพจสมาคมฯ