ลูกชาย(หนอ)วันนี้แปลงเป็นมดเขียวV3 👁👁👁ทำเลสิคทางศัลยกรรมกระจกตา และ การรักษาภาวะสายตาที่ผิดปกติเรียบร้อย👁👁

ลูกชาย(หนอ)วันนี้แปลงเป็นมดเขียวV3 👁👁👁ทำเลสิคทางศัลยกรรมกระจกตา และ การรักษาภาวะสายตาที่ผิดปกติเรียบร้อย👁👁

ที่ TRSC เป็นศูนย์รักษาสายตาที่มีมาตรฐาน การรักษา และการให้บริการที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยTRSC เป็นศูนย์แรกที่รักษาสายตาผิดปกติด้วยวิธี ReLEx ในประเทศไทย และได้รับการแต่งตั้ง จากบริษัท Carl Zeiss Meditec ประเทศเยอรมนี ให้เป็นศูนย์การศึกษา และวิจัยด้านการรักษาสายตาด้วยวิธี ReLEx กับโครงการ TRSC Research Center และ TRSC Educational Center ด้วยประสบการณ์จากทีมแพทย์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการบริการที่เป็นเลิศ