ลุยจ้างงานคนพิการค่อเนื่อง!!!!!

ลุยจ้างงานคนพิการค่อเนื่อง!!!!!

นัด conference ผ่านระบบไมโครทีม
กับบริษัท ไอซิน กรุ๊ป(สำนักงานใหญ่) บางนา เรื่องจ้างงานคนพิการ 33.35
วันพฤหัสบดีที่ 27 ส.ค.63
เวลา 14:00 น.