ลงชื่อรับไปคนละ 300 บาท ข้าวเที่ยงฟรี น้ำเย็นช่วงบ่ายฟรี.. ติดใจพรุ่งนี้มาทำกันอีก..

ลงชื่อรับไปคนละ 300 บาท ข้าวเที่ยงฟรี น้ำเย็นช่วงบ่ายฟรี.. ติดใจพรุ่งนี้มาทำกันอีก..

คิดไว้ว่าถ้ายังคิดใจอีกจะให้ขัดทาสีรั้วเหล็ก 10 เมตร