รายการ เป็นกันเอง ช่องNBT2HD คุณสุชาติ โอวาทวรรณสกุล ให้สัมภาษณ์ ในหัวข้อ “ผู้นำคนพิการในสภาวะโควิด-19”

รายการ เป็นกันเอง ช่องNBT2HD คุณสุชาติ โอวาทวรรณสกุล ให้สัมภาษณ์ ในหัวข้อ “ผู้นำคนพิการในสภาวะโควิด-19”

http://csvpch11web1.ecartstudio.net/th/?p=192793