รับเอกสารโดยนายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ หรือ แรมโบ้อีสาน กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

รับเอกสารโดยนายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ หรือ แรมโบ้อีสาน กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ที่ สพทท. 4/2563​ สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

​วันที่ 14 มกราคม 2563

เรื่อง ขอให้คนพิการทั่วประเทศเข้าถึงโอกาสซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่าย

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

​ตามที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้จัดจำหน่ายสลากฯ ชุด แบบ 2-2-1 ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562
เป็นต้นมานั้น โดยให้บุคคลทั่วไปรวมทั้งคนพิการได้ลงทะเบียนซื้อ-จอง สลากฯ และรับสลากฯ ที่ทำการไปรษณีย์

การซื้อให้ซื้อในวันที่ 4 และ 19 ของทุกเดือน โดยต้องนำเงินค่าสลากฯ เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยล่วงหน้า 1 วัน และ ได้รับสลากฯ ในงวดนั้นๆ รายละ 5 เล่ม (เล่มละ 8,000 บาท) ส่วนแบบจองล่วงหน้า จองในวันที่ 5 และ 20 ของ
ทุกเดือน ได้รับสลากฯ ในงวดถัดไป

ปัญหาความเดือดร้อนของคนพิการที่ประกอบอาชีพจำหน่ายสลากฯ ก็คือ วันที่กำหนดให้ซื้อจะมีสลากฯ จำนวนเพียง 70,000 เล่ม จะหมดไปในเวลาไม่กี่นาที ส่วนวันจอง จะมีสลากฯ จำนวนกว่า 600,000 เล่มให้จอง และยังคงเหลือให้จองซ้ำได้อีกกว่า 70,000 เล่ม ในวันถัดมา ในขณะที่คนพิการไม่มีเงินลงทุนแม้แต่ที่จะจองในวันแรก

ดังนั้น เพื่อให้คนพิการทั่วประเทศได้เข้าถึงโอกาสซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่ายได้ทุกงวดโดยไม่ต้องไปซื้อสลากฯ จากยี่ปั๊วในราคาที่สูงกว่าราคาควบคุม สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากรัฐบาลให้ความช่วยเหลือคนพิการทั่วประเทศเข้าถึงโอกาสซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่าย ดังนี้

1.ขอให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้นำสลากฯ ส่วนที่เหลือจากการจองในวันที่ 5 และ 20 ของ
ทุกเดือนจำนวนกว่า 70,000 เล่มนั้น นำมาให้เฉพาะคนพิการที่ได้ลงทะเบียนในระบบฯอยู่แล้วได้ซื้อในวันที่ 3 และ 18 ของทุกเดือน และรับสลากฯในงวดนั้น

2.ปัจจุบันปรากฏว่ามีคนพิการอีกจำนวนหนึ่งได้เข้าสู่การประกอบอาชีพจำหน่ายสลากฯ แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนในระบบซื้อ-จอง จึงขอให้เปิดรับคนพิการได้ลงทะเบียนในระบบ ซื้อ-จอง ของสำนักงานสลากฯ เพิ่มเติม

​ จึงเรียนมาเพื่อขอความช่วยเหลือจากท่านนายกฯ ให้คนพิการทั่วประเทศเข้าถึงโอกาสการประกอบอาชีพสุจริตอยู่ในชุมชน ท้องถิ่น และพึ่งพาตนเองได้ในที่สุด เป็นของขวัญปีใหม่

​​​​​ขอแสดงความนับถือ

​(นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล)
​​​​​ นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย


สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
โทร. 0 2354 4260
โทรสาร 0 2354 4261