รับสลากกินแบ่งรัฐบาลให้กับคนพิการที่กองสลากสนามบินน้ำเสร็จแวะเติมปัญญาที่หลวงพ่อปัญญานันทะภิกขุ

รับสลากกินแบ่งรัฐบาลให้กับคนพิการที่กองสลากสนามบินน้ำเสร็จแวะเติมปัญญาที่หลวงพ่อปัญญานันทะภิกขุ

ทำบุญซื้อหนังสือธรรมะได้รับคำสอนง่ายๆดีๆแค่นี้ก็สุขใจ!!!!!!!!!