รับสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่จะช่วยให้คนพิการมีความเป็นอยู่ดีขึ้นมีความมั่นคงในชีวิตอาชีพอิสระที่ควรสงวนไว้ให้สำหรับคนพิการโดยเฉพาะ

รับสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่จะช่วยให้คนพิการมีความเป็นอยู่ดีขึ้นมีความมั่นคงในชีวิตอาชีพอิสระที่ควรสงวนไว้ให้สำหรับคนพิการโดยเฉพาะ

วันนี้นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมตื่นแต่เช้ามารับสลากกินแบ่ง รัฐบาลแทนกรรมการสมาคมฯที่ติดธุระด่วนที่สนามบินน้ำให้กับสมาชิกชมรมเพื่อแจกจ่ายไปทั่วประเทศ