รับสมัครเด็กพิการทางสติปัญญา

รับสมัครเด็กพิการทางสติปัญญา

เปิดรับสมัครคนพิการทางสติปัญญาเพศชาย – หญิง อายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป เพื่อฝึกพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านจิตใจ อารมณ์ จนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ตั้งแต่บัดนี้.. สนใจติดต่อ.🤗🤗
โทร 02 971 972 7, 089 832 3691
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
เวลา 8.00 น.ถึง 17.00 น.