รับบริจาคเครื่องดนตรีไทยและสากล ที่ไม่ได้ใช้”มือสอง”เก็บอยู่ในบ้านเฉยๆเพื่อ

รับบริจาคเครื่องดนตรีไทยและสากล ที่ไม่ได้ใช้”มือสอง”เก็บอยู่ในบ้านเฉยๆเพื่อ

ตั้งวงดนตรีน้องสติปัญญา ท่านใดที่สนใจติดต่อได้ที่ 063-483-2233 , 091-756-4093 , 02-9719727