รับทำความสะอาดรถ ดูดฝุ่นภายในรถโดยเด็กพิเศษสนับสนุนโครงการจ้างงาน ที่สมาคมได้เลยครับราคาพิเศษ