รัตตินันท์ มณีเจริญพงศ์ เหมือนให้ความหวังลมๆแล้งๆ หรือ เห็นคนพิการไม่มีหัวใจ พวกเราก็คน เหมือนพวกคุณนะค่ะมีความหวังตั้งแต่ ที่รู้ว่าจะได้อีก3,000฿

รัตตินันท์ มณีเจริญพงศ์ เหมือนให้ความหวังลมๆแล้งๆ หรือ เห็นคนพิการไม่มีหัวใจ พวกเราก็คน เหมือนพวกคุณนะค่ะมีความหวังตั้งแต่ ที่รู้ว่าจะได้อีก3,000฿

แต่ทางรัฐก็ไม่
ให้คนซ้ำซ้อนแค่นั้นแต่คนที่ยังไม่ได้ก็
ต้องรอ ถ้าให้ทุกคนแต่แรก ป่านนี้น่า
จะได้ครบหมดกันแล้วส่วนคนพิการ
อย่างพวกเราสู้ๆนะค่ะขอเป็นกำลังให้ค่ะจากคนพิการด้วยกันค่ะ